بایگانی برچسب ها: ترسناک ترین کویر ایران

ترسناک ترین کویر ایران که مکان زندگی جن هاست!

ترسناک ترین کویر ایران که مکان زندگی جن هاست!

ترسناک ترین کویر ایران که مکان زندگی جن هاست! تاکنون نام ریگ‌جن به گوشتان خورده است؟! همان‌ کویر ترسناکی که مردم محلی معتقدند محل زندگی ارواح و اجنه است و هر انسانی از آنجا عبور کند گرفتار ارواح می‌شود و قطعا جان سالم به در نمی‌برد. . شاید این باور بومی‌ها هم نشات گرفته از اتفاقاتی باشد که پیش از آن به وقوع پیوسته، مثلا سوارانی که بی‌گدار به منطقه رفته‌اند و دیگر هیچ اثری از آنها پیدا نشده است. ریگ‌جن گستره‌ای از شنزارهای روان است، تا...

ادامه مطلب