بایگانی برچسب ها: ترسناك

10 روح ترسناک در فیلمهای ماوراء الطبیعه / تصاویر

10 روح ترسناک در فیلمهای ماوراء الطبیعه / تصاویر

ارواح و شیاطین هر چه کمتر دیده شوند بیشتر موجب هراس مخاطب می شوند و چه شود اگر ارواح در همین سکانسهای کوتاه با چهره پردازی خاص نهایت تأثیر را روی مخاطب بگذارند.«هر چه کمتر ، بیشتر! » این اصطلاحی است که در فیلمهای ترسناک مورد استفاده قرار می گیرد. ارواح و شیاطین هر چه کمتر دیده شوند بیشتر موجب هراس مخاطب می شوند و چه شود اگر ارواح در همین سکانسهای کوتاه با چهره پردازی خاص نهایت تأثیر را روی مخاطب بگذارند. اینها ترسناک ترین کاراکترهای ا...

ادامه مطلب