بایگانی برچسب ها: تخلیه سریع احساسات منفی

خویشتن داری با همسر برای تخلیه سریع احساسات

خویشتن داری با همسر برای تخلیه سریع احساسات

خویشتن داری با همسر برای تخلیه سریع احساساتخویشتن داری داشتن تعامل مختصر برای تخلیه سریع احساسات منفی است   همسرانی که در تنازع قدرت گیر کرده اند، بسیار عصبی و خشمگین هستند. اما تعداد کمی از همسران می دانند که چگونه به روشی با هم جر و بحث کنند که دعوا بالا نگیرد و کنترل اعصاب خود را از دست ندهند… «تا وقتی اتفاقی خلاف میل همسرم اتفاق نیفتد، همه چیز خوب است اما وقتی کوچکترین رفتاری خلاف میلش انجام دهم ملاحظه هیچ چیز و هیچ کس را ...

ادامه مطلب