بایگانی برچسب ها: تخلف

از کجا بفهمیم برای استخدام پارتی بازی می کنند؟

از کجا بفهمیم برای استخدام پارتی بازی می کنند؟

این پارتی بازی از اون ترکیب‌های عجیب و غریب شده در مملکت ما. اصولا عقیده دارم که یکسری از مفاهیم کلا در ایران از بین رفته و تبدیل شده به یک دستاویز برای سرپوش گذاشتن روی نقاط ضعف. نمونه‌اش همین کلمه پارتی‌بازی. اجازه بدید همین ابتدای کار خیلی صریح، ساده و روان توضیح بدم که انجام کاری به واسطه آشنایی با شخص دیگری، الزما به معنی پارتی بازی نیست.بین برقراری ارتباط موثر با پارتی بازی تفاوت فاحشی وجود داره. پارتی بازی یعنی این‌که شخصی یا عده‌ای به م...

ادامه مطلب