بایگانی برچسب ها: تحریم‌های اروپا و آمریکا

متن توافق ایران و ۱+ ۵ بعد از چهار روز مذاکرات فشرده

متن توافق ایران و ۱+ ۵ بعد از چهار روز مذاکرات فشرده

متن چهارصفحه‌ای توافق یا برنامه کاری بین ایران و ۵+۱ در اختیار رسانه‌ها قرار گرفت‌. این متن با آنچه ‌از سوی رسانه‌های غربی و یا بعضا داخلی درباره توافق منتشر شده است، تفاوت‌هایی دارد؛ بنابراین، تا زمانی که ترجمه رسمی و حقوقی متن از سوی وزارت خارجه منتشر شود، ترجمه غیررسمی آن را در «تابناک» بخوانید به گزارش ابرتازه ها، متن رسمی برنامه اقدام مشترک، چهار صفحه و به زبان انگلیسی ‌و شامل مقدمه و اقدامات طرفین است. در این متن آمده است: مقدمه هد...

ادامه مطلب