بایگانی برچسب ها: تجاوز در شرکت

تجاوز به دختر جوان در شرکت

تجاوز به دختر جوان در شرکت

تجاوز به دختر جوان در شرکتمتاسفانه این روزها شاهد سیل عظیمی اخبار مربوط به تجاوز در کشور هستیم و آمار تجاوز در کشور به شکل وحشتناکی بالا می باشد.البته تعداد زیادی از کسانیکه قربانی این عمل وحشتناک می شوند به علت حفظ آبروی خود از افشای این مسئله خودداری می کنند.به تازگی نیز یک مرد جوان که بهانه ازدواج با دختری جوان قرار ملاقات گذاشته بود پس از مسموم و بیهوش کردن دختر در شرکتش اقدام به تجاوز و باردار کردن دختر نمود و سپس پس از این اقدام و...

ادامه مطلب