بایگانی برچسب ها: تجاوز به همسر دوست

تجاوز به همسر دوست صمیمی در تهران

تجاوز به همسر دوست صمیمی در تهران

تجاوز به همسر دوست صمیمی در تهرانمرد بی غیرتی که به گفته های همسرش مبنی بر نگاه های ناپاک دوست صمیمی او توجه نکرد به سرنوشت شومی دچار شد ماجرا از آن جا شروع شد که این زن جوان وقتی فهمید که دوست صمیمی شوهرش به او به چشم بد نگاه می کند این موضوع را با شوهرش در میان گذاشت و از او خواست که رابطه اش را با این مرد شیطان صفت پایان دهد اما مرد جوان گفته های همسرش را قبول نکرد تا این که آن مرد شیطان صفت سرانجام به منزل این زوج آمد و در نبود ش...

ادامه مطلب