بایگانی برچسب ها: تجاوز به زن

تجاوز به زن جوان در نبود شوهرش

تجاوز به زن جوان در نبود شوهرش

تجاوز به زن جوان در نبود شوهرشمتاسفانه این روزها شاهد اخبار تاسف باری در زمینه تجاوز می باشیم تا جایی که آمار این عمل وحشتناک روز به روز در کشور بیشتر می شود.در همین راستا به تازگی دادگستری از دستگیری پسر متجاوزی که به یک زن جوان تجاوز کرده بود خبر داد. این پسر شیطان صفت وقتی از نبود شوهر این خانم جوان با خبر شد نقشه شیطانی خود را اجرا نمود و سپس با تهیه فیلم از این اقدام وحشتناک قربانی را تهدید کرد که در صورت شکایت کردن از وی فیلم را...

ادامه مطلب

آزار و اذیت وحشتناک زن جوان در ماشین

آزار و اذیت وحشتناک زن جوان در ماشین

آزار و اذیت وحشتناک زن جوان در ماشیناین روزها متاسفانه از گوشه کنار دنیا اخباری مبنی بر آزار و اذیت زنان منتشر می شود و هنوز نیز پس از گذشت سالیان دراز زنان از امنیت برخوردار نیستند و افراد شیطان صفت برای رسیدن به اهداف شوم خود حاضر به هر کاری می شوند.در جدیدترین حادثه صورت گرفته خانم جوانی که قصد داشت از طریق ماشین خود را به هتل برساند توسط راننده ۳۶ ساله مورد آزار و اذیت قرار گرفت.این زن جوان بعد از این اقدام مرد ۳۶ ساله از او شکا...

ادامه مطلب