بایگانی برچسب ها: تجاوز به زن شوهردار

تجاوز به زن جوان در نبود شوهرش

تجاوز به زن جوان در نبود شوهرش

تجاوز به زن جوان در نبود شوهرشمتاسفانه این روزها شاهد اخبار تاسف باری در زمینه تجاوز می باشیم تا جایی که آمار این عمل وحشتناک روز به روز در کشور بیشتر می شود.در همین راستا به تازگی دادگستری از دستگیری پسر متجاوزی که به یک زن جوان تجاوز کرده بود خبر داد. این پسر شیطان صفت وقتی از نبود شوهر این خانم جوان با خبر شد نقشه شیطانی خود را اجرا نمود و سپس با تهیه فیلم از این اقدام وحشتناک قربانی را تهدید کرد که در صورت شکایت کردن از وی فیلم را...

ادامه مطلب