بایگانی برچسب ها: تجاوز به زن جوان

تجاوز به همسر دوست صمیمی در تهران

تجاوز به همسر دوست صمیمی در تهران

تجاوز به همسر دوست صمیمی در تهرانمرد بی غیرتی که به گفته های همسرش مبنی بر نگاه های ناپاک دوست صمیمی او توجه نکرد به سرنوشت شومی دچار شد ماجرا از آن جا شروع شد که این زن جوان وقتی فهمید که دوست صمیمی شوهرش به او به چشم بد نگاه می کند این موضوع را با شوهرش در میان گذاشت و از او خواست که رابطه اش را با این مرد شیطان صفت پایان دهد اما مرد جوان گفته های همسرش را قبول نکرد تا این که آن مرد شیطان صفت سرانجام به منزل این زوج آمد و در نبود ش...

ادامه مطلب

تجاوز به زن جوان در نبود شوهرش

تجاوز به زن جوان در نبود شوهرش

تجاوز به زن جوان در نبود شوهرشمتاسفانه این روزها شاهد اخبار تاسف باری در زمینه تجاوز می باشیم تا جایی که آمار این عمل وحشتناک روز به روز در کشور بیشتر می شود.در همین راستا به تازگی دادگستری از دستگیری پسر متجاوزی که به یک زن جوان تجاوز کرده بود خبر داد. این پسر شیطان صفت وقتی از نبود شوهر این خانم جوان با خبر شد نقشه شیطانی خود را اجرا نمود و سپس با تهیه فیلم از این اقدام وحشتناک قربانی را تهدید کرد که در صورت شکایت کردن از وی فیلم را...

ادامه مطلب