بایگانی برچسب ها: تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری

اخبار لحظه به لحظه از حواشی و تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری (31/2/1392)

اخبار لحظه به لحظه از حواشی و تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری (31/2/1392)

اخبار لحظه به لحظه از حواشی و تایید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری (۳۱/۲/۱۳۹۲)* سخنگوی شورای نگهبان در برنامه گفتگوی ویژه خبری با اشاره به روند بررسی صلاحیت داوطبان انتخابات ریاست جمهوری گفت: شرایط سنی برای احراز صلاحیت کاندیدای ریاست جمهوری در نظر گرفته شد و سن یکی از شرایط مدیریتی است. * سخنگوی شورای نگهبان پس از پایان آخرین جلسه بحث ها و گفتگوها درباره احراز صلاحیت داوطلبان با اشاره به سخن امام خمینی که فرمودند شورای نگ...

ادامه مطلب