بایگانی برچسب ها: تایید صلاحیت وزر ورزش

لیست وزرای تایید صلاحیت شده کابینه دکتر روحانی

لیست وزرای تایید صلاحیت شده کابینه دکتر روحانی

با پایان بررسی صلاحیت وزرا از سوی نمایندگان مجلس دکتر روحانی، رئیس جمهور محترم سخنرانی پایانی خود در صحن مجلس را نطق فرمودند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از ۴ روز بررسی و رسیدگی به صلاحیت وزاری پیشنهادی کابینه روحانی لحظاتی قبل سرنوشت ۱۸ وزارتخانه دولت یازدهم را مشخص کردند. بر این اساس، نتیجه رای اعتماد به وزرا از میان ۲۸۴ رای ماخوذه، به شرح ذیل است:جدول رای اعتماد به کابینه یازدهمردیف نام وزارتخانه آراء موافق آراء مخالف آراء ...

ادامه مطلب