بایگانی برچسب ها: تاچه بافی

آشنایی با هنر تاچه‌بافی

آشنایی با هنر تاچه‌بافی

تاچه‌بافی تاچه برای نگهداری حبوبات غلات و آرد گندم مورد استفاده قرار می‌گیرد تاچه‌بافی یکی از شاخه‌های بافته‌های داری و زیراندازهای ایران و رشته‌ی بومی استان چهارمحا‌ل‌وبختیاری است. تاچه دست‌بافته‌ای کیسه‌مانند با تکنیک گلیم‌باف است که در برخی از نقاط استان چهارمحا‌ل‌وبختیاری برای نگه‌داری و جابه‌جایی حبوبات، غلات و آرد گندم مورد استفاده قرار می‌گیرد.این دست‌بافته توسط عشایر ترک قشقایی در منطقه‌ی چهارمحال تولید می‌شود و نام تاچه نیز برگر...

ادامه مطلب