بایگانی برچسب ها: تاول پوست

سالمندان در معرض خطر چه بیماری های پوستی هستند؟

سالمندان در معرض خطر چه بیماری های پوستی هستند؟

سالمندان در معرض خطر چه بیماری های پوستی هستند؟پوست انسان همگام با سایر ارگان های بدن دچاریک سری تغییرات همراه با افزایش سن و در روند پیری بدن می گردد. از جمله این دگرگونی ها می توان به تغییر نفوذ پذیری پوست ،میزان آب موجود در پوست و اثر تجمعی عوامل محیطی نظیر آفتاب بر پوست می باشد. براساس این تغییرات یک سری از بیماری های پوستی در سنین سالمندی فراوانی بیشتری پیدا می کند که در ذیل به برخی از این موارد اشاره می شود:   ۱ ـ خشکی من...

ادامه مطلب