بایگانی برچسب ها: تاریخ 4 تیر ۱۳۹۲

قیمت طلا و سکه در بازار در تاریخ 4 تیر ۱۳۹۲

قیمت طلا و سکه در بازار در تاریخ 4 تیر ۱۳۹۲

نرخ سکه نرخ جدید تغییرات ببیشترین کمترین زمانسکه طرح قدیم ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰۷:۰۰سکه طرح جدید ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰۷:۰۰نیم سکه ۵,۶۵۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۰۷:۰۰ربع سکه ۳,۵۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۰۷:۰۰سکه گرمی ۲,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰۷:۰۰قیمت ها برگرفته از اتحادیه طلا ، جواهر ، سکه و صراف تهران می باشد کلیه قیمت ها به ریال می باشدنرخ طلا نرخ جدید تغییرات بیشترین کمترین زمانقی...

ادامه مطلب