بایگانی برچسب ها: تاریخ 4 تیر ۱۳۹۲

قیمت طلا و سکه در بازار در تاریخ 4 تیر ۱۳۹۲

قیمت طلا و سکه در بازار در تاریخ 4 تیر ۱۳۹۲

نرخ سکه نرخ جدید تغییرات ببیشترین کمترین زمان سکه طرح قدیم ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰۷:۰۰ سکه طرح جدید ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰۷:۰۰ نیم سکه ۵,۶۵۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۰۷:۰۰ ربع سکه ۳,۵۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۰۷:۰۰ سکه گرمی ۲,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰۷:۰۰ قیمت ها برگرفته از اتحادیه طلا ، جواهر ، سکه و صراف تهران می باشد کلیه قیمت ها به ریال می باشد نرخ طلا نرخ جدید تغییرات بیشترین کمترین زمان قی...

ادامه مطلب