بایگانی برچسب ها: تاریخ 3 تیر ۱۳۹۲

قیمت طلا و سکه در بازار در تاریخ 3 تیر ۱۳۹۲

قیمت طلا و سکه در بازار در تاریخ 3 تیر ۱۳۹۲

نرخ سکه نرخ جدید تغییرات ببیشترین کمترین زمان سکه طرح قدیم ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰۸:۰۰ سکه طرح جدید ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰۸:۰۰ نیم سکه ۵,۶۵۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۰۸:۰۰ ربع سکه ۳,۵۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۰۸:۰۰ سکه گرمی ۲,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰۸:۰۰ قیمت ها برگرفته از اتحادیه طلا ، جواهر ، سکه و صراف تهران می باشد کلیه قیمت ها به ریال می باشد نرخ طلا نرخ جدید تغییرات بیشترین کمترین زمان قی...

ادامه مطلب