بایگانی برچسب ها: تاریخ 3 تیر ۱۳۹۲

قیمت طلا و سکه در بازار در تاریخ 3 تیر ۱۳۹۲

قیمت طلا و سکه در بازار در تاریخ 3 تیر ۱۳۹۲

نرخ سکه نرخ جدید تغییرات ببیشترین کمترین زمانسکه طرح قدیم ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ -۱۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰۸:۰۰سکه طرح جدید ۱۰,۹۶۰,۰۰۰ ۵۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۱۰,۷۰۰,۰۰۰ ۰۸:۰۰نیم سکه ۵,۶۵۰,۰۰۰ -۲۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۵,۶۵۰,۰۰۰ ۰۸:۰۰ربع سکه ۳,۵۷۰,۰۰۰ -۳۰,۰۰۰ ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۳,۵۷۰,۰۰۰ ۰۸:۰۰سکه گرمی ۲,۴۵۰,۰۰۰ -۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۲,۴۵۰,۰۰۰ ۰۸:۰۰قیمت ها برگرفته از اتحادیه طلا ، جواهر ، سکه و صراف تهران می باشد کلیه قیمت ها به ریال می باشدنرخ طلا نرخ جدید تغییرات بیشترین کمترین زمانقی...

ادامه مطلب