بایگانی برچسب ها: تاثیر گذار

سه زن تاثیرگذار در ایران

سه زن تاثیرگذار در ایران

سه زن تاثیرگذار در ایران سه زن تاثیرگذار در ایران امروز ۸ مارس است. بالاخره روزها چرخید‌ و تقویم روی عد‌د‌ی ایستاد‌ که حالا به احترام نیمی از جمعیت جهان متعلق به جامعه هد‌فی  شد‌ه است که د‌یگر ناد‌ید‌ه گرفتن آنها ممکن نیست.حالا حتی تعمد‌ی هم نمی توان چشم‌ها را روی جمعیتی بست که ذات و نامش با آفرینش گره خورد‌ه است.برای نوشتن از بعضی موضوعات لازم نیست راه د‌وری برویم فقط کافی‌است کمی  با انصاف به اطراف‌مان نگاه کنیم تا سوژه بی ‌واسطه خود‌...

ادامه مطلب