بایگانی برچسب ها: تاثیرات محبت کردن

فقط بی منت به او محبت کنید

فقط بی منت به او محبت کنید

فقط بی منت به او محبت کنیدلازم نیست هدیه خیلی گران قیمت و بزرگ باشد، گاهی یک شاخه گل ، یک گلسر زیبا، یک کارت دوستت دارم، یک نامه محبت آمیز، می تواند محبت زن و شوهر را تا درصد زیادی بالا ببرد.   احساس مسئولیت و دوری از خودخواهی یکی از محاسن ازدواج، تقویت احساس مسئولیت و فراهم آوردن بستری برای رجحان شخص دیگری بر خود است. قبل از ازدواج، منشأ بسیاری از اعمال ما منفعت طلبی است و همواره قبل از هر اقدامی نزد خود می اندیشیم که این کار برای ما چ...

ادامه مطلب