بایگانی برچسب ها: بی کفایتی هیجانی همسر

افکار غلط صمیمیت و عشق همسران در زندگی

افکار غلط صمیمیت و عشق همسران در زندگی

افکار غلط صمیمیت و عشق همسران در زندگیبا خطاهای فکری همسران،دیگر جایی برای عشق باقی نمی ماند   خطاهای فکری احساس را خراب می کنند، احساس خراب هم رابطه را. پس برای خوشبختی مراقب فکرتان باشید. خطاهای فکری تله های همیشه باز ذهن هستند که مانند یک شکارچی چیره دست مترصد فرصتی نشسته اند تا صاحبانشان را به دام احساسات ناخوشایند و مخرب بیندازند. این افکار نادرست به دلیل همین تغییرات نامطلوبی که در احساس ایجاد می کنند مستعد خراب کردن ه...

ادامه مطلب