بایگانی برچسب ها: بی حجابی در تبریز

عکسی جنجالی از کشف حجاب در رستوران های تبریز

عکسی جنجالی از کشف حجاب در رستوران های تبریز

عکسی جنجالی از کشف حجاب در رستوران های تبریزعفاف و حجاب عمده ترین علت بی توجهی اتباع کشورهای خارجی به قانون کشور ایران به حساب می آید. هرچند، با دقت نسبت به عکس ارسالی از طرف شهروندان…احترام و التزام گردشگران و اتباع خارجی نسبت به قوانین داخلی کشور یکی از موضوعاتی است که حساسیت دستگاههای حاکمیتی را می طلبد. زیر پا گذاشتن این قوانین، توسط اتباع خارجی، به منزله ی نقض استقلال یک کشور محسوب می شود و برخورد با متخلفین، مصداق اتم استقلال طلبی...

ادامه مطلب