بایگانی برچسب ها: بی حجابی در تبریز

عکسی جنجالی از کشف حجاب در رستوران های تبریز

عکسی جنجالی از کشف حجاب در رستوران های تبریز

عکسی جنجالی از کشف حجاب در رستوران های تبریز عفاف و حجاب عمده ترین علت بی توجهی اتباع کشورهای خارجی به قانون کشور ایران به حساب می آید. هرچند، با دقت نسبت به عکس ارسالی از طرف شهروندان… احترام و التزام گردشگران و اتباع خارجی نسبت به قوانین داخلی کشور یکی از موضوعاتی است که حساسیت دستگاههای حاکمیتی را می طلبد. زیر پا گذاشتن این قوانین، توسط اتباع خارجی، به منزله ی نقض استقلال یک کشور محسوب می شود و برخورد با متخلفین، مصداق اتم استقلال طلبی...

ادامه مطلب