بایگانی برچسب ها: بی تفاوتی به همسر

بی تفاوتی نسبت به انتظار های متقابل یکدیگر

بی تفاوتی نسبت به انتظار های متقابل یکدیگر

بی تفاوتی نسبت به انتظار های متقابل یکدیگردر ازدواج های نسبتا پایدار و بدون تنش های ویران کننده، زوجین به حل تنش و اختلاف می پردازند نه افزایش تنش، اما چطور این کار را می کنند؟ بی اعتنایی زوجین نسبت به هم آن هم در ابتدای ازدواج علل بسیاری دارد که تا زمانی که به علت آن پی نبرید توانایی حل و مدیریت مشکل را نخواهید داشت.   از سوی دیگر کشف کم و کیف علل مورد نظر، شیوه درمان رابطه صحیح با همسر را برای متخصص و مهارت های مورد نیاز زوجین...

ادامه مطلب