بایگانی برچسب ها: بی ارزش کردن قیمت

تاکتیک های برایان تریسی برای چانه زنی

تاکتیک های برایان تریسی برای چانه زنی

مطالب این مقاله از جدیدترین کتاب برایان تریسی با نام «کتابخانه موفقیت برایان تریسی – مذاکره» برداشته شده است. این کتاب به تازگی چاپ شده و هنوز ترجمه نشده است. در این مقاله به مطالبی پرداخته می شود که باعث فروش با قیمت های بالاتر و خرید با قیمت های پایین تر می شود. دو نوع مذاکره وجوددارد: مذاکره یکدفعه ای کوتاه مدت و مذاکره کاری بلندمدت. در مذاکره کوتاه مدت بایدبدون توجه به اینکه دوباره این شخص را می بینید یا با او کار می کنید، در آن ...

ادامه مطلب