بایگانی برچسب ها: بی‌توجهی همسر

روش های ایجاد وفاداری همسرتان به شما

روش های ایجاد وفاداری همسرتان به شما

روش های ایجاد وفاداری همسرتان به شما  اینکه مرد زندگی شما تا چه اندازه به پیمان ازدواجش وفاداری می‌ماند، تنها تا اندازه ای به ویژگی‌های شخصیتی‌اش ارتباط دارد و البته گاهی رفتاری که زنان با همسرشان می‌کنند، بیش از هر عامل دیگری می‌تواند بر آینده این رابطه تاثیر بگذارد. همه مردها مثل هم نیستند؛ بعضی‌های‌شان انگار هیچ‌وقت سر به راه نمی‌شوند. گروهی از مردها هم تعهدی به روابط‌شان ندارند و حتی اگر مدام از شریک زندگی‌شان عذرخواهی کنند و...

ادامه مطلب