بایگانی برچسب ها: بیژن اشکور کیایی

زندگی شخصی بیژن اشکور کیایی معروف به بیژن استرس

زندگی شخصی بیژن اشکور کیایی معروف به بیژن استرس

زندگی شخصی بیژن اشکور کیایی معروف به بیژن استرسرسانه بیشترین تاثیر را بر زندگی بیژن داشته است. رسانه یک بار تا مرز نابودی زندگی بیژن پیش رفت و حالا همین رسانه توانسته است زندگی جدیدی برای وی بسازد.   روایت ما از روزهای شیرین بیژن را بخوانید: بیژن اشکور کیایی یا همان بیژن استرس معروف را تقریبا همه می شناسند. پسرکی شمالی که موقع جواب دادن به سوالات درس اجتماعی هول شده بود و نمی توانست توضیح دهد که چرا بام خانه ها را در شمال ایران شیب دار می...

ادامه مطلب