بایگانی برچسب ها: بیوگرافی باربد

زندگینامه باربد موسیقیدان بزرگ دوره ساسانی

زندگینامه باربد موسیقیدان بزرگ دوره ساسانی

زندگینامه باربد موسیقیدان بزرگ دوره ساسانیباربد موسیقیدان ساسانی هنگامی که در تاریخ پرفراز و نشیب موسیقی ایران سیر میکنیم، به افراد مختلفی برخورد میکنیم که تاثیرات عمیقی بر آن گذارده و یا آن را از نابودی حتمی نجات داده اند ولی متاسفانه عده اندکی ایشان را میشناسند. از این دسته افراد میتوان به”باربد” موسیقیدان بی نظیر و مخترع نثر مسجع که در عصر خسروپرویز زندگی میکرده اشاره کرد که کارهای او بعد از صدها سال همچنان جزو گوشه ه...

ادامه مطلب