بایگانی برچسب ها: بیماری بیضه

آشنایی با بیماری های مرتبط با دستگاه تناسلی مردان

آشنایی با بیماری های مرتبط با دستگاه تناسلی مردان

آشنایی با بیماری های مرتبط با دستگاه تناسلی مردان– واریکوسل واریکوسل تجمعى از وریدهاى متسع است که اغلب سمت چپ کیسهٔ بیضه ایجاد مى‌شود و غالباً در لمس آن را به شکل ”کیسهٔ پر از کرم“ توصیف مى‌کنند. این وریدهایى متورم به‌علت تخلیه طبیعى وضعیتی، هنگام دراز کشیدن ناپدید مى‌شوند. این عارضه بى‌خطر است، اگرچه وجود آن ممکن است باعث عقیمى شود. با پوشیدن لباس‌هاى زیر تنگ مى‌توان این عارضه را بهتر تحمل کرد. اگر واریکوسل باعث ناراحتى شد، یا آنکه در...

ادامه مطلب