بایگانی برچسب ها: بیان کردن احساسات

توصیه هایی برای کنترل احساسات

توصیه هایی برای کنترل احساسات

توصیه هایی برای کنترل احساساتبیشتر مردم همان‌قدر خوشحالند که می‌خواهند خوشحال باشند  ممکن است بگویی: ”چطور می‌توانم کسی را که مشکلی واقعی برای من به وجود آورده، ببخشم؟“ هرگز روزی را که برای اولین بار گفته النور روزولت را بیان کردم، فراموش نمی‌کنم. سپس آن را به شکلی دیگر مطرح کردم: ”هرگز کسی نمی‌تواند بدون رضایت خودمان ما را عصبانی کند.“ یکی از حضار مخالفت کرد و گفت: ”تو خبر نداری من با چه جور آدم‌هایی کار می‌کنم. منظورت این است از دست...

ادامه مطلب