بایگانی برچسب ها: بچه دار نشدن

شرط ازدواج ؛ بچه دار نشدن در طول زندگی مشترک

شرط ازدواج ؛ بچه دار نشدن در طول زندگی مشترک

شرط ازدواج ؛ بچه دار نشدن در طول زندگی مشترک شما به عنوان یک خانم به چه دلایلی می خواهید ازدواج کنید؟ آیا در بین دلایل متنوع و مختلفی که برای خودتان دارید، تمایل به صاحب فرزند شدن جایگاهی ندارد؟ازدواج با شرط بچه دار نشدن یک وصال ناقص و یک رفتار ناهنجار استادامه مطلب ...

ادامه مطلب