بایگانی برچسب ها: بي‌ميلي همسر

معرفی بدترین زمان‌ها برای گفت‌وگو‌های حساس

معرفی بدترین زمان‌ها برای گفت‌وگو‌های حساس

معرفی بدترین زمان‌ها برای گفت‌وگو‌های حساسمی‌خواهید تکلیف ماجرایی را که مثل خوره به ذهن‌تان افتاده روشن کنید؟ همسرتان با شنیدن اولین جمله در مقابل‌تان می‌ایستد و با حرف‌ها یا زبان بی‌زبانی می‌گوید که میلی به شنیدن حرف‌های‌تان ندارد؟ در چنین شرایطی احتمالا یک امتیاز منفی دیگر به نمره‌های منفی او اضافه می‌کنید و در ذهن‌تان از شریک زندگی‌تان، مردی سرد و بی‌منطق می‌سازید که میلی به حل کردن مشکلات ریز و درشت زناشویی ندارد. اگر این فکر و خیا...

ادامه مطلب