بایگانی برچسب ها: بوسه

بوسه امیر جعفری بر پیشانی همسرش در جشن حافظ

بوسه امیر جعفری بر پیشانی همسرش در جشن حافظ

بوسه امیر جعفری بر پیشانی همسرش در جشن حافظ بوسیدن ریما رامین فر توسط امیر جعفری, امیر جعفری و همسرش ریما رامین فر, امیر جعفری و همسرش در جشن حافظ.بوسه امیر جعفری بر پیشانی همسرش ریما رامین فر امیر جعفری و همسرش ریما رامین ف در همه این سالها به اندازه زندگی حرفه ای در زندگی خانوادگی هم موفق بوده اند. . در اغلب مراسم و جشنها نیز جعفری و رامین فر اغلب کنار هم حضور دارند. . تقدیر زیبای امیر جعفری از همسرش در شب جشن حافظ نیز این دو با ی...

ادامه مطلب