بایگانی برچسب ها: بوسه عاشقانه

بوسه در روابط زناشویی چه تاثیراتی دارد؟

بوسه در روابط زناشویی چه تاثیراتی دارد؟

بوسه در روابط زناشویی چه تاثیراتی دارد؟اگر چشم مدخل روح باشد، آنوقت میتوان گفت که لب هم راهرو ذهن اسـت. مــا افکار خود را با یک لبخند انتقال می دهیم، عشق را در کلمـات می گنجانیم و علایق خود را با بوسه ابراز می نماییم. در یک بوسه مطالب عمیقی وجود دارد که بیان آن ها فرای لغات و کلمات است. نـویسنده کتاب “عشق و رابـطه جنسی“، دکتــر جان فری مـعتقد است: “بوسیدن هنر است و نشان دهنده یک نوع بیان فردی و کاملاً شخصی از عشق و م...

ادامه مطلب