بایگانی برچسب ها: بوستون

حادثه «بوستون» با تحقق برنامه‌های آتی آمریکا ‌ارتباط دارد

حادثه «بوستون» با تحقق برنامه‌های آتی آمریکا ‌ارتباط دارد

حادثه بوستون فرصت مناسبی برای آمریکاست تا به‌ مقامات قرقیزی یادآور شود که در کشور شما تروریست‌ها حضور دارند و برای مقابله با آنان نیاز به‌‌ بقای پایگاه «ماناس» است. به‌ گزارش خبرنگار دفتر منطقه‌ای فارس در دوشنبه، از بیشتر تحلیل‌ها و اظهارنظرهای کارشناسان و همچنین دیدگاه‌های بازدیدکنندگان پایگاه‌های مختلف اینترنتی روسی و منطقه‌ای می‌توان به‌ این نتیجه رسید که نسبت به‌ واقعیت داشتن ادعای نهادهای آمریکایی در مورد تروریست بودن بر...

ادامه مطلب