بایگانی برچسب ها: به دست آوردن رضايت خانواده

اصول به دست آوردن رضایت خانواده همسر

اصول به دست آوردن رضایت خانواده همسر

اصول به دست آوردن رضایت خانواده همسرگاهی اوقات پسران جوان تصور می کنند، چون قرار است با این خانواده وصلت کرده و عضوی از آن محسوب شوند، دیگر نیازی نیست که به اندازه قبل به والدین نامزدشان احترام بگذارند، در حالی که عکس این مطلب صحت دارد.   دوران نامزدی علاوه بر اینکه زمان مناسبی برای آشنایی زوج ها با هم است، زمان آشنایی با خانواده همسر آینده نیز هست با توجه به تأثیر برخورد های اولیه بر روابط بعدی، چگونگی مدیریت رابطه با خانواده همسر آی...

ادامه مطلب