بایگانی برچسب ها: بهم رسیدن برادران غریب بعد از 40سال / عکس

بهم رسیدن برادران غریب بعد از 40سال / عکس

بهم رسیدن برادران غریب بعد از 40سال / عکس

بهم رسیدن خواهر و برادرهای جدا از هم یا دوقلوهای که سال هاست از یکدیگر بی خبرهستند همیشه سوژه ای برای فیلمسازان بوده است اما این بار این داستان شیرین فیلمی در واقعیت رخ داده است. در اواخر ماه پیش میلادی “زنگ یونگ” ۴۱ ساله از طریق یکی از دوستانش متوجه شد که در شهری به فاصله ۲۰۰ کیلومتری مردی زندگی می کند که دقیقا مشابه با او است. این شباهت تا حدی بود که دوستان نزدیک “زنگ” هم او را اشتباه گرفته بودند.دوست او گفته بود این م...

ادامه مطلب