بایگانی برچسب ها: بهم خوردن نامزدی

بهم خوردن نامزدی منفعتی هم دارد؟

بهم خوردن نامزدی منفعتی هم دارد؟

دوران نامزدی دوران مهمی است و درست رفتار کردن و درست تصمیم گرفتن در این مرحله می تواند نقش به سزایی در خوشبختی آینده داشته باشد.بهم خوردن نامزدی منفعتی هم دارد؟‎ دوران عقد و نامزدی یکی از شیرین ترین دوران زندگی هر دختر و پسر جوانی است. این دوران مرحله است برای شکل گیری و شروع یک زندگی، به این معنی که دختر و پسر در این دوران سعی در شناخت یکدیگر دارند و تصمیم می گیرند که آیا می توانند در ادامه مسیر زندگی در کنار هم باشند. خیلی از نامزدی ها...

ادامه مطلب