بایگانی برچسب ها: بهداشت روان قضاوت کردن دیگران

چطور بی خیال زود قضاوت کردن شوید؟

چطور بی خیال زود قضاوت کردن شوید؟

چطور بی خیال زود قضاوت کردن شوید؟(کسانی که دیگران را قضاوت می کنند، درباره خودشان خیلی بی رحم تر عمل می کنند)   چگونه می توان دست از قضاوت دیگران کشید؟ آیا با تمرین و آگاهی می توان قضاوت کردن درباره دیگران را کاهش داد و افراد را بدون پیش فرضهای ذهنی پذیرفت؟ آیا ما می توانیم عملی را که برای ما و دیگران ناخوشایند و آزاردهنده است، متوقف سازیم؟ هنگامی که یک خبر کوتاه درباره یک اتفاق، در فضای مجازی یا کانال یا گروهی منتشر می شود، خیلی ز...

ادامه مطلب