بایگانی برچسب ها: بهترین سن بچه دار شدن

بهترین سن بچه دار شدن

بهترین سن بچه دار شدن

بهترین سن بچه دار شدنیک بررسی علمی جدید تخمین می‌زند که زوج‌ها برای رسیدن به شمار بچه‌هایی که می‌خواهند داشته باشند، تا چه زمانی از لحاظ سن زن وقت دارند. امروزه بسیاری از زوج‌ها بچه‌دار شدن را به تاخیر می‌اندازند، چرا که می‌خواهند تعادلی میان حرفه‌شان و سایر اهداف زندگی‌شان و تمایلشان به داشتن فرزند برقرار کنند؛ اما درعین‌حال زوج‌هایی که بیش‌ازحد بچه‌دار شدن را به تاخیر می‌اندازند، ممکن است با مشکلات باروری روبرو شوند یا دریابند که اص...

ادامه مطلب