بایگانی برچسب ها: بهترین زمان نزدیکی

بهترین زمان برای آمیزش جنسی از نظر علمی چه موقعی است؟

بهترین زمان برای آمیزش جنسی از نظر علمی چه موقعی است؟

بهترین زمان برای آمیزش جنسی از نظر علمی چه موقعی است؟داشتن رابطه جنسی در صبح فواید زیادی دارد بهترین زمان برای رابطه جنسی بسیاری از ما به گونه ای شرطی شده ایم که رابطه جنسی را امری پیش از خواب تلقی می نماییم، که البته میتواند بدین گونه نیز باشد. اما لزومی ندارد که صرفاً بدین نحو صورت پذیرد. در واقع دلایل بسیاری دال بر این موضوع وجود دارند که، صبح را برای انجام رابطه جنسی در نظر گیریم. سرحال بودن در صبح حقیقتاً انجام رابطه جنسی را بهتر م...

ادامه مطلب