بایگانی برچسب ها: بهترین روزهای زندگی‌

متن زیبای بهترین روزهای زندگی‌ از فلورانس نایتینگل

متن زیبای بهترین روزهای زندگی‌ از فلورانس نایتینگل

متن زیبای بهترین روزهای زندگی‌ از فلورانس نایتینگلمتن زیبا در مورد زندگی کسی که مایل است صورت حساب را پرداخت کند،بدان علّت نیست که جیبی مملو از پول دارد، بلکه دوستی و رفاقت را بیش از پول ارج می‌نهد. کسانی که در محلّ کار،بیشتر از همه مسئولیت پذیرند ؛نه بدان علّت است که احمقندبلکه چون مفهوم مسئولیت را ، نیک می‌دانند! کسانی که بعد از هر جنگ و دعوایی،زبان به پوزش باز می‌کنندنه بدان علّت است که خود را مدیون شما می‌دانند؛بلکه از آن روی ا...

ادامه مطلب