بایگانی برچسب ها: بهبود رابطه جنسی

ورزشهایی که بر کیفیت رابطه جنسی می افزایند!

ورزشهایی که بر کیفیت رابطه جنسی می افزایند!

بطور کلی، گرم کردن بدن از طریق حرکات ورزشی قبل از رابطه جنسی ، می تواند بسیار مفید باشد.از سویی انجام ورزش اگر بطور مرتب ، صورت گیرد ، کلا توانایی جنسی را بطور چشمگیری افزایش می دهد. آقای ریچ ویل ، یک متخصص  فیزیولوژی ورزش ، انجام این پنج نوع ورزش را ، در افزایش کیفیت رابطه جنسی ، موثر می داند. گرچه اشاره این متخصص به مردان است، ولی زنان نیز می توانند این ورزش ها را انجام دهند. ۱-  شنای سوئدی. از بین ورزش ها این ورزش بسیار مناسب است. اگر...

ادامه مطلب