بایگانی برچسب ها: بهانه گیری

مواد لازم برای ازدواج

مواد لازم برای ازدواج

مواد لازم برای ازدواجدر این محدوده سنی فرد باید آمادگی های لازم را برای جست وجوی همراه زندگی خود و قبول مسئولیت در قالب ازدواج پیدا کند.سن ازدواج بالا رفته و حالا بیش از ۱۱میلیون جوان به سن ازدواج رسیده مجرد داریم. جوان هایی که اگر دیر بجنبند، ممکن است وارد سن تجرد قطعی شوند و دیگر شانسی برای ازدواج به دست نیاورند. سن مناسب ازدواج از دیدگاه روان شناسی در فاصله ۲۱ تا ۲۸ سالگی است. در این محدوده سنی فرد باید آمادگی های لازم را برای جست...

ادامه مطلب