بایگانی برچسب ها: بزرگان چین باستان

فنگ شویی چیست؟

فنگ شویی چیست؟

فنگ شویی علمی است که نشات گرفته از استادان و بزرگان چین باستان می باشد . و برمردم مشرق زمین تاثیر بسزایی داشته . بنیان گذار این علم چینی ها می باشند. فنگ شویی مملو از بنیادهای راز گونه می باشد و تاثیر خوبی در بین مردمان دارد . تمامی این علم بر خلاف ظاهرش حاکی از عمق می باشد و مفاهیم بسیار بسیار ریشه داریست می باشد . تصاویری که چینی ها در خانه هایشان آویزان می کنند حکایت و داستان جالبی است مثلا اگر تصویری از خانواده آویزان باشد که زنی گ...

ادامه مطلب