بایگانی برچسب ها: بریتانی مینارد

خودکشی 24 ساعت بعد از جشن تولد همسر

خودکشی 24 ساعت بعد از جشن تولد همسر

خودکشی ۲۴ ساعت بعد از جشن تولد همسراخبار حوادث : بریتانی مینارد ۲۹ ساله روز شنبه در تاریخ ۱ نوامبر، با خوردن دارویی به زندگی خودش پایان داد.چند ماه گذشته به تشخیص پزشکان او متوجه شده بود که به نوع پیشرفته ای ازسرطان توموردچار است و چند ماه بیشتر فرصت زندگی کردن ندارد. او در این چند ماه انطور که میخواست با همسرش زندگی کرد و به سفر های بسیاری رفت. بریتانی در یک فیلم ویدئویی که بعد از مرگش منتشر شد،گفته بود قبل ازاینکه بیماری او را از پا د...

ادامه مطلب