بایگانی برچسب ها: برون گرایی یا درون گرایی

درون گرایی و برون گرایی زن و شوهر

درون گرایی و برون گرایی زن و شوهر

درون گرایی و برون گرایی زن و شوهر درون گرایی و برون گرایی در ازدواجباور کنید خیلی خیلی مهم است! تناسب اعتقادی و فرهنگی و تحصیلی و طبقاتی را نمی گویم. حرف سر تناسب شخصیتی است. تناسبی که متأسفانه خیلی وقت ها آنطور که بایسته و شایسته است به آن توجه نمی شود و نتیجه اش می شود… بگذریم. اگر در شُرف ازدواج هستید لطفاً این یادداشت را بخوانید. «همه شرایط و ویژگی هایش خوب است. از لحاظ مذهبی به هم می خوریم. همشهری هم که هستیم. از لحاظ شغل ...

ادامه مطلب