بایگانی برچسب ها: بروز استعداد و خلاقیت

بروز استعداد و خلاقیت در دوران سالمندی

بروز استعداد و خلاقیت در دوران سالمندی

بروز استعداد و خلاقیت در دوران سالمندیبه نام باغ آفرین جان و جهان بر اساس تحقیقاتی که در زمینه رشد قوای بدن انسان صورت گرفته است قوه خلاقیت و نوآوری ممکن است پس از مراحل چهل یا پنجاه سالگی در انسان ظهور پیدا کند. جین کوهن استاد روان شناسی سنین پیری در دانشگاه جورج واشنگتن، تحقیقات زیادی در زمینه شکوفایی استعداد و خلاقیت افراد مسن انجام داده است. وی می گوید: “یکی از دلایل شکوفایی قوای ذهنی از این جهت می تواند باشد که آنان دیگری...

ادامه مطلب