بایگانی برچسب ها: برنامه اصلاح طلبان

تمام برنامه اصلاح طلبان این است؛ پروژه ” یا خاتمی یا هاشمی”

تمام برنامه اصلاح طلبان این است؛ پروژه ” یا خاتمی یا هاشمی”

یکی از اصلاح طلبان که از سیدنی استرالیا با بی بی سی فارسی گفت و گو می کرد، با اشاره به برنامه انتخاباتی تیم اصلاح طلبان، آقای هاشمی رفسنجانی را گزینه دوم اصلاح طلبان معرفی کرد.به گزارش “بی بی سی فارسی” دومین برنامه اصلاح طلبان برای دولت آینده ایران منتشر شده است. در بخش سیاسی این برنامه که توسط مشاوران “محمد خاتمی” تهیه شده است بر مهم ترین رویکردهای رئیس جمهور آینده تأکید شده است.بی بی سی فارسی به این بهانه با “حسین نورانی نژاد” رئی...

ادامه مطلب