بایگانی برچسب ها: برنامه‌ ریزی فرآیند استخدام

برنامه ریزی دقیق در فرایند استخدام

برنامه ریزی دقیق در فرایند استخدام

●برنامه ریزی دقیق در فرایند استخدام این مقاله به فرآیند استخدام از لحظه‌ استعفای کارکنان یا استخدام یک فرد می‌پردازد. استخدام، فرآیندی پر هزینه است، اگر نتوان افراد مناسب را انتخاب و استخدام کرد آنگاه هزینه‌های آن بر اساس عملکرد سازمانی و چرخش بالای کارکنان به شدت بالا خواهد رفت. برای به حداقل رساندن این مشکلات، یک رویکرد برنامه‌ریزی شده در قبال استخدام به افراد اجازه می‌دهد تا یک ارزیابی جامع و سیستماتیک در قبال نیازهای استخدامی س...

ادامه مطلب