بایگانی برچسب ها: برایان تریسی

تاکتیک های برایان تریسی برای چانه زنی

تاکتیک های برایان تریسی برای چانه زنی

مطالب این مقاله از جدیدترین کتاب برایان تریسی با نام «کتابخانه موفقیت برایان تریسی – مذاکره» برداشته شده است. این کتاب به تازگی چاپ شده و هنوز ترجمه نشده است. در این مقاله به مطالبی پرداخته می شود که باعث فروش با قیمت های بالاتر و خرید با قیمت های پایین تر می شود. دو نوع مذاکره وجوددارد: مذاکره یکدفعه ای کوتاه مدت و مذاکره کاری بلندمدت. در مذاکره کوتاه مدت بایدبدون توجه به اینکه دوباره این شخص را می بینید یا با او کار می کنید، در آن ...

ادامه مطلب