بایگانی برچسب ها: برآورده کردن نیازهای جنسی بعد از طلاق

نیازهای جنسی بعد از طلاق را چگونه برآورده کنیم؟

نیازهای جنسی بعد از طلاق را چگونه برآورده کنیم؟

نیازهای جنسی بعد از طلاق را چگونه برآورده کنیم؟«بووووم!» این بود صدای مُهری که در دادگاه بر برگه های هویت من کوفته شد و در یک آن مرا از یک فرد متاهل به یک مجرد مطلقه تبدیل کرد. مطلقه ای که می بایست خیلی چیزها را دوباره از نو شروع می کرد؛ دوست داشتن را، اعتماد کردن را و یافتن یک شریک دیگر برای ادامه زندگی را.   این ها در طی سال ها برای من که تا حدود زیادی از عهده اکثر مشکلات بعد از جدایی، برآمده ام به قوت خود باقی مانده. انگار همیشه پژواک...

ادامه مطلب