بایگانی برچسب ها: بدنسازی بدون دست

آشنایی با قهرمان بدون دست بدنسازی

آشنایی با قهرمان بدون دست بدنسازی

آشنایی با قهرمان بدون دست بدنسازیاین روز ها شاهد برگزاری مسابقات پارالمپیک در کشور برزیل هستیم رویدادی بسیار مهم برای افرادی که عضوی از بدن خود را از دست داده اند یا دچار نقص در عملکرد آن هستند.بی شک این افراد انسان هایی بسیار توانا با اراده بسیار قوی می باشند که موفق شده اند پس از وقوع حوادث بسیار وحشتناک برایشان مجددا به زندگی بازگشته و مسیر قهرمانی را طی کنند اما نیاز نیست زیاد دور برویم در همین کشور خودمان نیز هستند انسان های ت...

ادامه مطلب